Gambaran Siksa Neraka

#ngajiposonan 15 : Gambaran siksa yang paling ringan di Neraka

ﻗﺎﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ رﺿﻲ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺪاك ﻧﻔﺴﻰ ﻣﺎ اﻟﺬى أﺑﻜﺎك؟ ﻗﺎل اﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم: ﻓﻜﻴﻒ ﻻ أﺑﻜﻰ وﻗﺪ ﻧﺰل ﺟﱪاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم هﺬﻩ اﻵﻳﺔ: وإن ﺟﻬﻨﻢ ﳌﻮﻋﺪﻫﻢ أﲨﻌﲔ

Berkata Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta’ala ‘anha : “Jiwa saya sebagai tebusan bagi engaku (rasul), apa yang membuat anda menagis?”.
Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :”Maka bagaimana saya tidak menagis, padahal telah turun malaikat Jibril ‘alaihi as-shalatu wassalam dengan membawa ayat ini: ”Dan sesungguhnya jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut syaitan) semuanya .(QS.15 AL-Hajr:43)

ﻗﺎﻟﺖ: ﻳﺎ رﺳﻮل ﷲ، أﺧﱪﱏ ﻋﻦ ﺑﺎب ﻣﻨﻬﺎ؟ ﻗﺎل اﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم: ﻳﺎ ﻓﺎﻃﻤﺔ، إن أﻫﻮن ﺑﺎب ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺒﻌﻮن أﻟﻒ ﺟﺒﻞ ﻣﻦ ﻧﺎر، وﰱ ﻛﻞ ﺟﺒﻞ ﺳﺒﻌﻮن أﻟﻒ واد ﻣﻦ اﻟﻨﺎر، وﰱ ﻛﻞ واد ﺳﺒﻌﻮن أﻟﻒ أﻟﻒ ﺷﻌﺐ ﻣﻦ ﻧﺎر، وﰱ ﻛﻞ ﺷﻌﺐ أﻟﻒ أﻟﻒ ﻣﺪﻳﻨﺔ، وﰱ ﻛﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺒﻌﻮن أﻟﻒ أﻟﻒ ﻗﺼﺮ ﻣﻦ ﻧﺎر، وﰱ ﻛﻞ ﻗﺼﺮ أﻟﻒ أﻟﻒ دار ﻣﻦ ﻧﺎر، وﰱ ﻛﻞ دار ﺳﺒﻌﻮن أﻟﻒ أﻟﻒ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﻧﺎر، وﰱ ﻛﻞ ﺑﻴﺖ ﺳﺒﻌﻮن أﻟﻒ أﻟﻒ ﺻﻨﺪوق ﻣﻦ ﻧﺎر، وﰱ ﻛﻞ ﺻﻨﺪوق ﺳﺒﻌﻮن أﻟﻒ أﻟﻒ ﻧﻮع ﻣﻦ الشباب، ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺬاب ﻳﺸﺎﻛﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ

“Wahai Rasulullah! Beritahu aku salah satu pintu Jahannam!” tanya Fatimah. Rasulullah SAW menjawab, “Hai Fatimah! Pintu Jahannam yang paling ringan terdiri dari 70.000 gunung dari api. Di setiap gunungnya terdapat 70.000 jurang dari api. Di setiap jurangnya terdapat 70.000.000 wilayah api. Di setiap wilayah terdapat 1.000.000 kota. Di setiap kotanya terdapat 70.000.000 bangunan- bangunan dari api. Di setiap bangunan-bangunannya terdapat 1000.000 rumah dari api. Di setiap rumahnya terdapat 70.000.000 kamar dari api. Di setiap kamarnya terdapat 70.000.000 peti dari api. Dan di setiap petinya terdapat 70.000.000 jenis siksaan yang di dalamnya terdapat siksaan yang menjelma penerima siksaan tersebut, yang mana tak ada satu pun siksaan yang bisa dibayangkan oleh penghuni peti tersebut”

ﻗﺎل: ﻓﺴﻘﻄﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ رﺿﻲ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻬﺎ وﻫﻲ ﺗﻘﻮل اﻟﻮﻳﻞ ﳌﻦ دﺧﻞ اﻟﻨﺎر

Kemudian Fatimah jatuh telungkup sambil berkata, “Celakalah orang yang masuk neraka!”//(Ridwan)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: