Rahasia Selawat Lahutiyyah

Syekh Al-Allamah Quthbuddin Abdul Mahmud bin Syekh Nuruddaim menyatakan dalam mukadimah kitabnya yang menjelaskan tentang selawat Lahutiyyah yang ditulis oleh Al-Quthb Al-A’dzom As-Syekh Ahmad At-Thoyyib bin Al-Basyir yang berjudul Al-futuhat Al-Ilahiyyah ‘ala As-Sholat Al-Lahutiyyah. Beliau berkata, “Aku telah membaca tulisan Syekh Ahmad Thoyyib mengenai selawat lahutiyyah yang berbunyi: “(Pasal) Mengenai selawat lahutiyyah yang penulisannya diilhami […]